Donateurs hebben een speciale band met een vereniging of stichting.

Bij Cantate Deo betekent dit dat de donateur op de hoogte wordt gehouden van het wel en wee en van de activiteiten van het koor.

  • De donateur bij onze concerten twee gereserveerde stoelen worden aangeboden, op goede plaatsen in de zaal.
  • Een extra voordeel is, dat -in geval van ongeplaceerde plaatskaarten- deze plaatsen tot vijf minuten voor aanvang van het concert gereserveerd blijven.
  • De donateur tevens korting op de toegangsprijs krijgt, te weten:
    •  bij een jaardonatie van € 25 of meer, een korting van € 2 per kaart 
    •  bij een jaardonatie van € 50 of meer, een korting van € 5 per kaart

(maximaal 2 kaarten per donateur per kalenderjaar)

Als keerzijde van de medaille vraagt Cantate Deo van de donateur de toezegging dat hij/zij een vaste jaardonatie van minimaal € 25,00 betaalt.

Dergelijke donaties –naast de ondersteuning door sponsors- zijn voor Cantate Deo onontbeerlijk om jaarlijks een “groot” concert te geven en zo mogelijk ook een extra concert voor de Kerst of Pasen, tegen een aanvaardbare entreeprijs. Mocht u meedoen aan de Vriendenloterij, kunt u ook donateur van ons koor worden door Cantate Deo aan te merken als begunstigde van de Vriendenloterij.

Wilt u ook donateur worden, vult u dan het formulier op deze pagina in.

U kunt ook contact opnemen met onze penningmeester  Henk van der Brug, Osylaan 19, 2722 CV Zoetermeer.

Ook voor vragen of aanvullende informatie kunt u bij hem terecht, tel. (079) 3314528, of op onze website www.covcantatedeo.nl .

Ons e-mail adres is : penningmeester@covcantatedeo.nl

Bankrekening: NL39 INGB 0001 9170 08