Gerard Jansen - voorzitter
Wim Bal - secretaris
Henk vd Brug - penningmeester
Ria Hermsen - 2e penningmeester
Thea Blankespoor - bibliothecaris
Marijke Bal-Klein - algemeen bestuurslid

Marco Kalkman - dirigent
Pity Falkena - 2e dirigent