Donateurs

Donateurs hebben een speciale band met een vereniging of stichting.

Bij Cantate Deo betekent dit dat de donateur op de hoogte wordt gehouden van het wel en wee en van de activiteiten van het koor.

  • De donateur bij onze concerten twee gereserveerde stoelen worden aangeboden, op goede plaatsen in de zaal.
  • Een extra voordeel is, dat -in geval van ongeplaceerde plaatskaarten- deze plaatsen tot vijf minuten voor aanvang van het concert gereserveerd blijven.
  • De donateur tevens korting op de toegangsprijs krijgt, te weten:
    •  bij een jaardonatie van € 25 of meer, een korting van € 2 per kaart 
    •  bij een jaardonatie van € 50 of meer, een korting van € 5 per kaart

(maximaal 2 kaarten per donateur per kalenderjaar)

Als keerzijde van de medaille vraagt Cantate Deo van de donateur de toezegging dat hij/zij een vaste jaardonatie van minimaal € 25,00 betaalt.

Dergelijke donaties –naast de ondersteuning door sponsors- zijn voor Cantate Deo onontbeerlijk om jaarlijks een “groot” concert te geven en zo mogelijk ook een extra concert voor de Kerst of Pasen, tegen een aanvaardbare entreeprijs. Mocht u meedoen aan de Vriendenloterij, kunt u ook donateur van ons koor worden door Cantate Deo aan te merken als begunstigde van de Vriendenloterij.

Wilt u ook donateur worden, vult u dan het formulier op deze pagina in.

U kunt ook contact opnemen met onze penningmeester  Henk van der Brug, Osylaan 19, 2722 CV Zoetermeer.

Ook voor vragen of aanvullende informatie kunt u bij hem terecht, tel. (079) 3314528, of op onze website www.covcantatedeo.nl .

Ons e-mail adres is : penningmeester@covcantatedeo.nl

Bankrekening: NL39 INGB 0001 9170 08

Geschiedenis

De Christelijke Zang- en Oratoriumverening "Cantate Deo" werd opgericht op 12 maart 1958 door de heren G.P. Roos en Jac. Van Oosterom. Het werven van zangers was niet zo'n groot probleem, want oud-leden van het twee jaar daarvoor opgeheven Evangelisatiekoor waren al snel overgehaald om lid te worden van Cantate Deo.

Gerard Akkerhuis werd de dirigent en onder zijn leiding werd het nieuwe koor een succes. Hij droeg de leiding van het koor na enkele jaren over aan Bernard Verboom, die op zijn beurt in 1968 de dirigeerstok weer overdroeg aan Sander van Marion. Onder leiding van Sander van Marion is Cantate Deo uitgegroeid tot een koor met een heel eigen gezicht. Het repertoire is veelzijdig en bestaat naast klassieke, ook uit hedendaagse werken, zoals delen uit musicals. Bekende oratoria zoals die Schöpfung, the Messiah, das Weihnachtsoratorium staan o.a. op het repertoire. Zeker ook is de Matthäus Passion van G.P. Telemann het vermelden waard. Dit prachtige werk, dat o.l.v. Sander van Marion voor de 1e keer in Nederland werd uitgevoerd, is traditiegetrouw vele jaren achtereen voor Pasen ten gehore gebracht.

De muziek van Cantate Deo is vastgelegd op LP en later op CD. Door de jaren heen zijn vele optredens op televisie geweest. Cantate Deo trad eveneens enkele malen op met zusterkoren in de grote zaal van de Doelen in Rotterdam. Met Sander van Marion is het koor regelmatig in het buitenland op bezoek geweest en werden prachtige concerten gegeven in wereldberoemde kerken en kathedralen.

Sander van Marion heeft in 2007 de dirigeerstok overgedragen aan Marco Kalkman. Ook dicht bij huis treedt Cantate Deo regelmatig op, zoals de Pelgrimsdiensten in de Pelgrimskerk en de Zangdiensten in de Oude Kerk beide in Zoetermeer. Medewerkingen aan de Diensten aan Zee in de Bethelkerk in Scheveningen zijn ook zeer geliefd bij de koorleden.

In 2008 heeft Cantate Deo haar 50 jarig bestaan gevierd. Dit jubileumjaar werd afgesloten met de spectaculaire uitvoering van de Elias van Felix Mendelssohn Bartholdy. Ondanks deze leeftijd is Cantate Deo nog steeds een enthousiast en springlevend koor, waar ongeveer 90 leden zich thuis voelen en wekelijks met veel genoegen repeteren om zo tot een optimaal resultaat te komen tijdens een concert.

Dirigent

Onze dirigent

Marco Kalkman hield zich al op zeer jeugdige leeftijd bezig met alles wat met muziek te maken had. Hij studeerde al vroeg viool, blokfluit, piano en zang. Eenmaal toegelaten op het conservatorium begon hij aan de vooropleiding Koordirectie bij Barend Schuurman en een jaar later aan de opleiding Zang bij o.a. Frans Huijts en Sylvia Schluter. Al snel vond hij zijn weg naar de muziekwereld en dirigeerde uiteenlopende koren, van vijf tot tweehonderd personen. Als zanger werd hij actief en zong hij als solist o.a. de Mattheus Passie en diverse opera rollen. De afgelopen jaren kwam er een grote focus te liggen op studie van de gregoriaanse muziek, is hij dirigent van een gregoriaans koor en zingt mee met Gregoriana te Amsterdam. Ook ontwikkelde hij zich tot componist en theater-maker. Zijn voorstellingen kregen landelijke bekendheid en werden geprogrammeerd door bekende concertzalen zoals Vredenburg in Utrecht, De Doelen in Rotterdam en de Frits Philipszaal in Eindhoven en werden uitgevoerd door gerenomeerde gezelschappen. Voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest schreef hij maar liefst vijf composities. Zijn cantate "Jona" werd in april 2010 door Cantate Deo uitgevoerd in de Oude Kerk in Zoetermeer en herhaald tijdens ons jubileumjaar 2018.

 

2e dirigent

Al op zeer jonge leeftijd bleek de muzikale aanleg van Pity Falkena (1948) en zij begon dan ook al met pianolessen op 5-jarige leeftijd. Graag had zij haar pianostudie willen vervolgen aan het conservatorium, maar wegens een blessure aan haar hand was dat helaas niet mogelijk. In 1978 werd Pity lid van C.O.V. Cantate Deo. Haar liefde voor de muziek was dermate groot, dat zij in 1985 besloot bij de SNK een meerjarige opleiding Koordirectie en aansluitend Orkestdirectie te gaan volgen. Deze opleidingen werden met succes afgerond en al snel daarna startte Pity met haar eigen koor. Er volgden nog drie andere koren, waarmee zij ook grote werken ten uitvoer bracht, zoals o.a. de Matthäus Passion van G.F. Telemann. Ook dirigeerde zij een groot Mozart concert met orkest en solisten.
In 1990 werd Pity Falkena gevraagd om 2e dirigent te worden bij Cantate Deo. Pity treedt op als dirigent bij afwezigheid van de 1e dirigent, maar ook bij buitenlandse reizen en studiedagen van Cantate Deo.
Pity heeft een grote belangstelling voor klassieke muziek in het algemeen, waarbij haar voorkeur uitgaat naar oratoriumwerken, met name barok en romantiek.

Repetities

Wanneer?

De wekelijkse repetities vinden plaats op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 u. Halverwege is er een korte pauze van ongeveer 15 min. om een drankje te nuttigen. 

 

Waar?

De repetities worden gehouden in gebouw De Regenboog, Nathaliegang 263 te Zoetermeer. Indien nodig zullen extra repetities voor een concert ingelast worden om zo tot een optimaal resultaat te komen. Aangezien de stem ons "instrument" is, wordt hier door onze dirigent wekelijks ruimschoots aandacht aan besteed. Een redelijke stem is natuurlijk nodig om te kunnen zingen in een oratoriumkoor, maar kwaliteit van de stem verbetert door het zingen in koorverband, zeker als dit ook nog ondersteund wordt door stemvorming en stemoefeningen. Bent u nieuwsgierig geworden? Stapt u dan gerust eens binnen op de donderdagavond, het verplicht u tot niets en u kunt zo de bijzondere sfeer van ons koor "proeven". Als u interesse heeft om lid te worden, dan zal de dirigent u een stemproef afnemen om zo te bepalen welke stemgroep het beste bij u past. Wij hopen u daarna als lid van CANTATE DEO te kunnen begroeten! De kosten van het lidmaatschap bedragen € 23,00 per maand. Wilt u vooraf wat informatie neemt u dan contact op met de secretaris. Gegevens omtrent telefoonnummer en e-mail vindt u bij CONTACT.

Het bestuur

Gerard Jansen - voorzitter
Wim Bal - secretaris
Peter van Strijen - penningmeester
Ria Hermsen - 2e penningmeester
Thea Blankespoor - bibliothecaris
Marijke Bal-Klein - algemeen bestuurslid

 

Marco Kalkman - dirigent
Pity Falkena - 2e dirigent