Agenda

Vesperconcert
Vrijdag, 21. Februari 2020, 20:00 - 21:15
Contact info@covcantatedeo.nl

De Vespers is een gebed voor de avond en komt voort uit zuidelijke traditie. De basisstructuur van een vesper bestaat voornamelijk uit vier of vijf psalmen en het Magnificat. Dit wordt omlijst met gebeden en afgesloten met een Pater Noster, het Onze Vader. Cantate Deo zal een collage zingen van verscheidene componisten zoals Ramsey, Mozart, Vivaldi en Monteverdi. Gekozen is voor een breed spectrum van muziek, van heel oud tot modern.
Muzikale medewerking verleent een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld barokorkest. Als solist zal een tenor op treden. Het concert is voorbereid door de dirigent van Cantate Deo, Marco Kalkman. Om gezondheidsredenen kan hij er niet bij zijn. De algehele muzikale leiding is nu in vertrouwde handen van onze tweede dirigent Pity Falkena.

Locatie Ichthuskerk, Parkdreef 258, Zoetermeer