Het bestuur...

Ton Brabander - voorzitter
Marja den Toom - secretaris
Henk vd Brug - penningmeester
Frans van Dort - 2e penningmeester
Thea Blankespoor - bibliothecaris
Ria Hermsen - algemeen bestuurslid
Marijke Bal-Klein - algemeen bestuurslid
Suzan van de Engel - algemeen bestuurslid

Marco Kalkman - dirigent
Pity Falkena - 2e dirigent